Verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens

Abt Sportsline GmbH neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en neemt de privacywet in acht. De onderstaande verklaring geeft u een overzicht, welke gegevens voor welke doeleinden worden opgeslagen en in hoeverre deze gegevens toegankelijk zijn voor derden.

GegevensverwerkingABT Sportsline GmbH verzamelt automatisch gegevens in server log files die uw browser aan ons verstuurt en slaan deze op. Dat zijn:

  • browsertype/ -versie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL (de tevoren bezochte pagina)
  • hostnaam van de aanvragende computer (IP-adres)
  • tijdstip van de serveraanvraag. 

Deze gegevens kunnen door ABT Sportsline GmbH niet aan bepaalde personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samengevat met andere gegevensbronnen, bovendien worden de gegevens na een statistische analyse gewist.

Google Analytics

"Deze internetpagina maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics werkt met zogenaamde 'cookies' d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de internetpagina mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze internetpagina wordt in de regel naar een server van Google in Amerika doorgezonden en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze internetpagina is geactiveerd, kort Google uw IP-adres af voordat dit naar lidstaten van de Europese Unie of andere contractstaten buiten de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekort. In opdracht van de provider van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de internetpagina te evalueren om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden dienstverleningen voor de website-provider te verrichten. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser getransfereerde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van deze cookies door middel van een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet in volle omvang over alle functies van deze internetpagina kunt beschikken. Bovendien kunt u de transfer van de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de website refererende gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: [de actuele link is tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Voor informatie hierover verwijzen wij naar tools.google.com/dlpage/gaoptout of naar www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en bescherming van persoonsgegevens). Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat op deze website Google Analytics uitgebreid werd met de functie '_anonymizeIp();' om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenaamd IP-masking) te waarborgen."

Cookies

De internetpagina's maken op meerdere plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Ze zijn bedoeld om onze aanbieding gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer en door uw browser worden opgeslagen. De meeste van de door ons opgeslagen cookies zijn zogenaamde 'session cookies'. Na uw bezoek op onze pagina worden ze automatisch gewist. Cookies veroorzaken geen schade op uw computer en bevatten geen virussen.

Nieuwsbrief

Als u de op deze website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres van u nodig en informatie om te kunnen controleren of u de eigenaar bent van het aangegeven e-mailadres of dat de eigenaar akkoord gaat met het ontvangen van onze nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet verzameld.

U kunt uw toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde herroepen.

Informatierecht

U hebt te allen tijde het recht op informatie over de m.b.t. uw persoon opgeslagen gegevens, de oorsprong en de ontvanger evenals het doel van de opslag. De verantwoordelijke persoon voor de bescherming van persoonsgegevens informeert u over de opgeslagen gegevens.

Meer informatie

Wij hechten waarde aan uw vertrouwen. Daarom willen wij u te allen tijde rekenschap geven m.b.t. de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens. Als u nog vragen hebt die niet door deze verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens konden worden beantwoord of als u meer informatie wenst over een bepaald punt, kunt u contact opnemen met de voor de bescherming van persoonsgegevens  verantwoordelijke persoon.